Registratieovereenkomst

CityBugClub - Registratieovereenkomst

U stemt ermee in geen berichten te plaatsen die privacygevoelig, onjuist, kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel getint zijn, of die in enige zin in strijd zijn met de Nederlandse wetten en algemene regels van goed fatsoen.
Daar vallen ook godslastering en vloeken onder, alsmede teksten en afbeeldingen waar copyright op zit, tenzij u daarvan de eigenaar bent of (aantoonbare) toestemming heeft van de eigenaar.
Tevens stemt u ermee in geen spam, kettingbrieven, virussen of spyware te verspreiden. Advertenties en sollicitaties dienen te passen in het karakter van het forum.

De beheerders van dit forum zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van dit forum. Zij zullen proberen ongewenst materiaal zo spoedig en accuraat mogelijk te verwijderen. Een ieder die het gevoel heeft dat bepaalde inhoud niet past in de context van het forum of deze overeenkomst, wordt aangemoedigd dat direct te melden bij de Administrateur of Beheerder(s) van dit forum.

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van door u geplaatste berichten en stemt ermee in de eigenaar van dit forum te vrijwaren van eventuele gevolgen van door u geplaatste berichten. De eigenaar van dit forum behoudt zich het recht voor uw identiteit vrij te geven in geval dit rechtens nodig is.
Bij elk door u geplaatst bericht wordt uw IP-adres opgeslagen voor het geval het nodig is uw toegang te blokkeren of uw Internet Service Provider te informeren. Dat gebeurt alleen wanneer u in grove overtreding bent van deze overeenkomst.

De Administrateur en Beheerder(s) hebben het recht berichten te verwijderen, bewerken en verplaatsen, onderwerpen te sluiten, samen te voegen of te splitsen, wanneer zij dit nodig achten.
Daarnaast hebben zij het recht door u geplaatste informatie te gebruiken voor doeleinden die het forum dienen.

U hebt de mogelijkheid zelf een gebruikersnaam te kiezen, en na te zijn ingelogd kunt u uw profiel aanpassen. Wij dringen er op aan dat u fatsoenlijke namen kiest. De profielinformatie dient juist te zijn en u toe te behoren.
U verklaart nimmer gebruik te maken van een ander account dan het uwe of uw inloggegevens aan een ander te verstrekken, behalve aan de Administrateur als dat voor probleemoplossing nodig is.
U verklaart tevens geen misbruik te zullen maken van de profielgegevens van andere leden en deze nimmer aan derden te verstrekken, voor geen enkel doel, tenzij u daar de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de eigenaar voor hebt. U mag ook maar 1 account bezitten. Mocht na een maandelijkse controle blijken dat iemand twee accounts bezit wordt de account met de minste post verwijderd en krijgt de gebruiker een Officele Waarschuwing.

Dit forum plaatst een cookie, een klein tekstbestand met informatie zoals uw login-naam en wachtwoord, op uw computer (via uw browserprogramma). Dit cookie wordt uitsluitend gebruikt om u ingelogd te houden dan wel u uit te loggen.

Beheerders zijn niet aansprakelijk voor hackpogingen of de gevolgen van geslaagde hackpogingen.

Overtreding van bovenstaande of het negeren van aanwijzingen van Administrateur of Beheerder(s), leidt tot verwijdering van de bewuste berichten, en bij herhaling tot het verwijderen van uw account en uitsluiting van het forum, al dan niet met voorafgaande waarschuwing.

Tevens zijn de volgende regels van kracht:
      * Geef je topic een duidelijke titel, dus waar in staat waar het topic over gaat
      * Geen pornografisch materiaal posten
      * Illegale links naar warez zijn niet toegestaan
      * Geen links naar je eigen website of reclame voor anderen. Ook wel "spam" genoemd. In ieder geval niet met de bedoeling daar commercieel voordeel van te behalen.
      * Racistische opmerkingen worden regelrecht geleid door een ban
      * Het linken naar zaken die op de computer van mede gebruikers tot ongewenste effecten kunnen leiden zoals het linken naar een site met tientallen pop ups of andere irritante/ongewenste dingen is niet toegestaan
      * Voordat je een vraag stelt, gebruik eerst de zoekfunctie. Deze is bovenin het menu te vinden
      * Probeer on-topic te blijven! Dit wil dus zeggen dat je alleen over het onderwerp praat!
      * Als je een probleem hebt en een error krijg, zeg dan aub het foutnummer erbij, dat staat meestal rechts onderin het error-scherm, dan kunnen we je sneller helpen
      * Berichten in BrEeZaH, alleen HOOFDLETTERS of in een extra grote letter grote zijn onnodig en niet toegestaan
      * 'Praat' (Typ) ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands)
      * Gebruik geen onnodige BB code
      * Het is niet toegestaan om grote, opvallende, afbeeldingen in het onderschrift te gebruiken. Dit komt namelijk de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het forum NIET ten goede.
      * Post niet onnodig berichten achter elkaar maar gebruik de edit knop
      * Geen topics/posts plaatsen of ongewenst PB's sturen om mensen te vinden voor bepaalde projecten/sites e.d. M.a.w. geen mensen aanwerven voor iets.
      * Respecteer de mening van de crewleden, zij hebben altijd het laatste woord over iemand
      * Post geen persoonlijke berichten in een topic die speciaal bedoeld is voor iemand. Hiervoor is de functie PB (persoonlijk bericht of prive bericht). Dus heb je vragen aan een bepaald persoon, doe het dan prive, ipv. in het forum te zetten.

CityBugClub - Alle rechten voorbehouden © 2007-2014